WELCOME TO ERDEM GUNDUZ WEB SITE

Duran Adam "the standing man" ile ilgili sosyal media linkleri asagidaki gibidir.

https://twitter.com/artakalan 
https://facebook.com/erdemgunduzz

https://www.youtube.com/user/artiurun

English version is scroll down


 

Live Action är stolta över att ännu en gång ordna så att "Turkey´s standing man" Erdem Gunduz kan skapa performancekonst aktioner i Sverige, denna gång i samarbete med Röda Sten Konsthall och Skövde Konstmuseum. 

Torsdag 4:e oktober Skövde Konstmuseum: https://skovde.se/kultur-fritid/kultur/konstmuseet/.  …/torsdag--konstmuseet-live-action2/

Lördag den 6:e oktober på Röda Sten: http://rodasten.com/…/performance_instead_of_lying_on_the…/…


Yapıyorum

27 Ocak 2017 Cuma 'Yapıyorum' dans-performans gösterisi saat : 20.00'da Açık Stüdyo'da sergilenecek

Koreografi Erdem Gündüz

Performans Erdem Gündüz

Müzik Engin Bayrak

Süre 30'

 

Duygu ve düşüncenin nasıl şekillendiğini araştıran, ifade etmeye çalışan ve aynı zamanda yapan dansçı ile sahnede karşılaşırız.

Duygunun mu düşünceyi, düşüncenin mi duyguyu biçimlendirdiği sorusu sanatçının  kafasını kurcalar. Simgesel ve sesses değişimler çeşitli biçimlerde dansçının kendini ifade ettiği dansa dönüşür. Bu yapı oyun ve gerçek arasında, kimi zaman hayal ve yapılan arasında değişir.


Oyuncu Bedenimizi Uyandırma

Çalışmamızda yeni hareket modellerini araştırıyor olacağız. Bu yalnızca, öncelikli olarak bedenimizin nasıl hareket ettiğini gözlemlememizle ve bedenimizin yıllarca belki de ömrümüz boyunca nasıl hareket edegeldiğini gözlemlemekle olabilir. Günlük hayatımızda bedenimizin aldığı ve bize en rahatmış gibi gelen bu kalıp ve şekillere odaklanacağız. Bu bizim kendimizi rahat ettiğimiz hareketler bölgesidir.

Hareketlerimize bilinç getirerek bedenlerimizin yepyeni olanaklarının farkına varabiliriz.

Aslında hep görüş alanımızda olan ama onaylamayı hiç de kolay bulmadığımız o diğer hareket kabiliyetlerine nasıl ulaşabileceğimizi araştıracağız. Kendi dans dilimizi keşfetmeye, doğaçlamaya ve yaratmaya teşvik edileceğiz. Tüm önyargılardan arınmış olarak, özgürce hareket ve dans edeceğiz. Tüm katılımcılar, kendi kabiliyet ve istekleri doğrultusunda araştırmacı ve deneysel hareket etmekte serbest olacak.

“Risk al, yeniyi dene” yi sunuyoruz size.


 

Zihinlerimizdeki dans kavramı, ‘ezberlenen adımlar aracılığıyla kavranan saf bir koreografi’ olmaktan ziyade, ‘ruh halimizle yankılanan ve çevresel tepkilere yanıt olarak gelişen her bir hareket olarak yeniden tanımlanmalı.


 

İçerik: Gözlemleyen zihin, farklı seviyelere ulaşma, bedenimizin üç boyutta hareketine odaklanma, yaratıcı hareket.


 

Bu workshop, beden-zihin-duygu ilişkisini daha iyi anlamak isteyen, merak eden veya yalnızca hareket edip dansın keyfini yaşamak isteyen herkese yöneliktir.


Program:


 


 

Çalıştayı yönetenler hakkında

Emilia Gündüz, Modern Educational Dance of Rudolf Laban ve Developmental Movement of Veronica Sherbourne eğitim aldı. Kontakt doğaçlama, axis syslabus, dans ve hareket terapisi gibi birçok workshop ve etkinliğe katıldı.

Erdem Gündüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi yüksek lisans programını tamamladı. Yıldız Teknik Universitesi Müzik ve sahne sanatları bölümünden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Universitesinde sahne sanatları bölümünde hareket dersi verdi. 2005 yılından bu yana ÇATI dans derneğinde çağdaş dans dersleri verdi.

  

Awaking our playful body

In the workshop we will be researching new patterns of movement. That can happen only by observing first the way our bodies move and have been moving for many years or maybe whole our lives. We will transfer our focus to these forms and shapes that our body takes in every day life and which seem to be our comfort zone. By bringing mindfulness to our movement we can become aware of new possibilities that our body has. We will search for the access to those other qualities of movement that were always within our sight, but that we not always felt comfortable to acknowledge. We will be encouraged to explore, improvise and create our own dance language. Free of any judgmental thinking we will move and dance freely. All participants will be free to search, experiment and investigate according to their possibilities and readiness. ,,Take a risk, try new,, is our offer that we have for you though. Dance should be redefined in our mind from ,,pure choreography perceived as memorized steps,, into each single movement that resonates with our mood and that responds to the impulses that we receive from the environment.


 


 


 


 

About facilitators:

Emilia Gündüz got her training in Modern Educational Dance of Rudolf Laban and Developmental Movement of Veronica Sherbourne. She is interested in the potential of our bodies that store emotions which - if expressed and embodied - have crucial influence on our decision making process.

Erdem Gündüz graduated from Mimar Sinan University, master program of Performing Arts  , He under-graduated from Yıldız Technical University, Faculty of Art and Design, department of Music an Performing Arts in 2007. He gave  "movement class" for actors at Yeni Yüzyıl University Department of Performing Arts .Since 2005 he has been given dance classes and prepared workshops at Catı Dance association.

 

Emilia and Erdem created this workshop together as the results of their common interested in the concept of the body expression that is essential to the full and healthy development of each human being.

 

Künye: Kurbanla Kurban Eden
31 Mayıs 2015 Pazar günü saat:15.00'te Köşe'de (Yeldeğirmeni), 5 Haziran 2015 Cuma günü saat:20.30'da Küçük Salon'da (Bahariye)

Koreografi Erdem Gündüz

Performans Canan Yücel Pekiçten ve Seçil Demircan

Dramaturji Duygu Seda Tomru

Müzik Engin Bayrak

Temasını Ahmet Arif'in "Kalbim Katlanma Bu Dünyaya" şiirinden alan performans, mağdur ve kendini feda eden arasındaki ince çizgide dolaşır. Performans sırasında kimin kurban, kimin yargıç, kimin cellat olduğu belirsizliğini korur.

Üretimini İtalya'da ALDES'in misafir sanatçı programı ile yapan koreograf, projenin ilk dinamiklerini korumayı tercih etmiştir. İtalyanca sergilenen eser Türkçe-İngilizce üstyazı ile seyirci ile buluşacaktır.

 

Victimizing Victims

Choreography Erdem Gündüz

Performance Canan Yücel Pekiçten and Seçil Demircan

Dramaturgy Duygu Seda Tomru

Music Engin Bayrak

The issues of performance are the fascination, death, liberation, acting, used to study the ambiguity, in certain situations, of the victim-perpetrator relationship: during the play, the psychological change observed in the actors, expressed through a systematic behavior, becomes a kind of metaphor: the victim and the executioner will change roles, producing an empathic reaction in the mind of the viewer. Seen in a historical perspective, in an environment in which the mutability of views, the fickleness of those involved, perhaps even their lack of awareness leads to ideological uncertainty in the allocation of roles, victims and perpetrators are no longer clearly recognizable.

The theme is developed from a poem by Turkish poet Ahmet Telli entitled “Kalbim Katlanma Bu Dünyaya”.

Having realized the production in Italy within the scope of ALDES Guest Artist Program, the choreographer prefers to keep the initial dynamics of the project. Performance will be in Italian with Turkish-English subtitles.
\"\"

 

 

 

Künye:

 

Eser adı: is there any art council in Turkey?

Koreografi/ performans: Erdem Gündüz

Proje danışmanı: Cosmin Manolescu

Atıf yapılanlar: Marcel Duchamp, Rene Magritte, Auguste Rodin, Mustafa Kaplan, Ori Flomin, Trainspotting ve Kill Bill film müzikleri

Yardımcı oyuncu: Phillippe Misischi (misafir) - Sinan Başol (misafir) - İlke Günel(misafir)

Fotoğraf: Alper Alpözgen

sure: 18 dak

 

\"\"

 

44. THEODOR HEUSS PREIS

Theodor Heuss Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland und Europa

A Theodor Heuss Medal for 2013 is awarded to the performance artist Erdem Gündüz, for his silent protest as "standing man" on Istanbul's Taksim Square, with which championed the advancement democratic values in Turkey in an exrtraordinary manner.
Stuttgard, 12.04.2014

Erdem Gündüz let his body do the talking when he used his silent protest to oppose the authoritarian system in turkey and to demonstrate for more democracy and freedom. For the performance artist, a functional society is fundamentally based on equality and respect, meaning that class differences need to be removed and women granted the same rights as men. He also draws attention to the fact that a democracy consists of more than elections: the protection of minorities, civil rights, women's rights, participation, checks and balances and freedom of the press are also essential democratic values, and the dancer and choreographer finds them lacking in Turkey's democratic system.

With his silent condemnation, the choreographer and artist Erdem Gunduz has moved many people - not just in Turkey. He known around the world as 'duran adam', 'stehender Mann', 'standing Man' and he used the image created of him to draw attention to numerous deficiencies in Turkey's democracy. This year, this achievement will be honoured through the awarding of a Theodor Heuss Medal.

 

 

 

"THE STANDING MAN WORKSHOP ON MOVEMENT AND MEANING" in Torino

 Practice and fake theory of the body in motion and stillness


Erdem Gunduz is a dancer, performer and choreographer. He was born in Turkey, he lives in Istanbul. His individual research engages improvisation, ritual and public action as tools for investigating political realities and social movement. 
An experiment to investigate the relationship between contact improvisation dance and performance. Exercises and experiences in presence, transformation, altered states of being, ritual/spiritual practices, simplicity, awareness, healing, ritual, and performance. Pretended rituals will be used to provoke real experiences beyond our naming and knowing. In workshop on the body-in-motion, on moving by ourselves and with others. A workshop on movement and meaning, be it retrieved through everyday actions, skills of embodiment or touch and interaction. 
We will try to analyse the body-in-motion in practice through confronting movement and action with concepts of space, issues of temporal and philosophical ideas on understanding this body-in-motion. A bodywork laboratory for experiments in touch, sensing, struggle, collaboration, support, resistance, and relationship. From sensory touch to overpowering interaction, from holding motion to holding stillness, from myself to the other. La pratica e la falsa teoria del corpo in movimento ed immobile 

THE STANDING MAN WORKSHOP SUL MOVIMENTO E IL SIGNIFICATO

Erdem Gunduz è un ballerino, performer e coreografo. Nato in Turchia, vive ad Istanbul. La sua ricerca individuale impegna improvvisazione, rituale e azione pubblica come strumenti per indagare le realtà politiche ed i movimenti sociali.
Un esperimento per studiare la relazione tra contact, improvvisazione e performance . Esercizi ed esperienze sul concetto di presenza, trasformazione, stati alterati dell’ essere, rituali/pratiche spirituali, la semplicità, la consapevolezza, la guarigione, la performance. Rituali e finzione saranno utilizzati per provocare esperienze reali al di là della nostra capacità di denominazione e conoscenza. Il workshop verterà sul corpo in movimento, il movimento solo di noi stessi e con gli altri. Un workshop sul movimento e sul significato, sia esso recuperato attraverso azioni quotidiane, competenze di attuazione o contatto ed interazione .
Cercheremo di analizzare il movimento del corpo-in-movimento attraverso il confronto di movimento e di azione con i concetti di spazio, questioni di idee temporali e filosofiche sulla loro comprensione. Un laboratorio di body-work per veicolare esperienze di contatto, rilevamento, lotta, collaborazione, sostegno, resistenza, relazione. Dal tocco sensoriale all'interazione, dalla scoperta del movimento al mantenimento dell’immobilità, da me all'altro.

Il workshop è incluso nel programma Piemonte Fabrica di Idee, promosso dal Circolo dei lettori di Torino e Regione Piemonte, con la collaborazione di Fabrica e si terrà dal 5 al 7 febbraio presso l'Open Space Genè 5, a #Torino. 

Iscriviti entro domani su: www.circololettori.it/workshopfabrica

 

 

\"\"
Photo: ItaloRondinella, photographer,   www.italorondinella.com,  mail@italorondinella.com, Spain + 34 655478127, Italy + 39 3282026139
 

 

"is there any art council in Turkey?" 

Dansçı, koreograf ve performans sanatçısı Erdem Gündüz, “Türkiye’de bir sanat konseyi var mı?” sorusuyla Fransız Kültür Merkezi sahnesinde yer alıyor. Marcel Duchamp, René Magritte, Auguste Rodin gibi sanatçılara atıfta bulunan,  Trainspotting ve Kill Bill gibi film müziği parçacıklarını kullanan bu performans, bireysel çalışan bağımsız çağdaş sanatçıların (koreograf, ressam, heykeltraş v.b.) devlet desteği alamamasını sorguluyor.

 

İstanbul Fransız Kültür Merkezi 12 MART / 18.30 & 20.00

 

İstiklal Cad. N:4 Taksim-Istanbul 
0212.393.81.11

\"\"Künye:

 

Eser adı: is there any art council in Turkey?

 

Koreografi/ performans: Erdem Gunduz

 

Proje danışmanı: Cosmin Manolescu

 

Atıf yapılanlar: Marcel Duchamp, Rene Magritte, Auguste Rodin, Mustafa Kaplan, Ori Flomin, Trainspotting ve Kill Bill film müzikleri

Yardımcı oyuncu: Phillippe Misischi (misafir)

Fotoğraf: Alper Alpözgen

sure: 18 dak  

\"\"


Biletleri Öykü Sahne gişesinden temin edebilirsiniz. Biletler tam:20TL İndirimli:15TL

\"\"
"Rodin'in heykel sanatına öykünerek yapılan dans projesinin; Edip Cansever'in şiiri ile beden bulduğu bir projedir."

Biletleri Mybilet adresinden ya da gösteri günü Altkat Sanat gişesinden temin edebilirsiniz. (Rez:0537 7945453)
Biletler: Tam:20 TL İndirimli:15 TL olarak satışa sunulmuştur.
\"\"


CADI AĞACI

Heykel ve beden arasındaki boşlukta araştırılabilecek çok şey var. Hareket eden heykellerden kuklalara, kuklalardan insan bedenine, oradan da simgelerin ardındaki gize ulaşılabilir. Heykel ile heykeltıraş arasındaki ve dansçı ile koreograf arasındaki ilişki irdelenebilir.  Heykeltıraş mı dansçıdan, koreograf mı heykelden etkileniyor incelenebilir. Hareket analizi ile heykel analizi arasındaki bilinçlilik durumu araştırılabilir. Hangi dinamikler yaratıma etkide bulunur, hareket çıkarma ve heykele biçim verme nasıl gerçekleşir... gibi bir çok başlıktan bahsederken, sadece bir anlatım düzlemini seyircinin odağına koyuyor olacağız. Bu odağı, üretim sürecini de betimleyen Edip Cansever'in "Cadı ağacı" şiirinden parçalarla destekleyeceğiz. 

 

eser adı: Cadı ağacı

süre: 25'

dansçılar: Erdem Gündüz, Su Güneş Mıhladız

koreografi: Erdem Gündüz

dramaturgi: Duygu Seda Tomru

şiir:Edip Cansever
müzik: yo-yo ma, alva noto, lir tiyatrosu, philip glass
"Rodin'in heykel sanatına öykünerek yapılan dans projesinin; Edip Cansever'in şiiri ile beden bulduğu bir projedir."


17 Nisan 2012 Salı günü Mekanartı'da seyircisi ile buluşacak. Biletleri www.mybilet.com/eventinfo.php adresinden ya da mekanartı gişesinden temin edebilirsiniz.
Biletler: Tam:
15 TL İndirimli:10 TL olarak satışa sunulmuştur.

 
\"\"

\"\"    \"\"

http://www.facebook.com/events/175934362516075/  facebook'tan etkinliği paylaşabilirsiniz.

Rez. Tel: 02122451314

Oyuncular, Cem Safran Sahnesi.
Adres: İstiklal Cad. Rumeli Han A Blok Kat:2
                                                 Beyoglu-İstanbul

 

CADI AĞACI

Heykel ve beden arasındaki boşlukta araştırılabilecek çok şey var. Hareket eden heykellerden kuklalara, kuklalardan insan bedenine, oradan da simgelerin ardındaki gize ulaşılabilir. Heykel ile heykeltıraş arasındaki ve dansçı ile koreograf arasındaki ilişki irdelenebilir.  Heykeltıraş mı dansçıdan, koreograf mı heykelden etkileniyor incelenebilir. Hareket analizi ile heykel analizi arasındaki bilinçlilik durumu araştırılabilir. Hangi dinamikler yaratıma etkide bulunur, hareket çıkarma ve heykele biçim verme nasıl gerçekleşir... gibi bir çok başlıktan bahsederken, sadece bir anlatım düzlemini seyircinin odağına koyuyor olacağız. Bu odağı, üretim sürecini de betimleyen Edip Cansever'in "Cadı ağacı" şiirinden parçalarla destekleyeceğiz.  

 

eser adı: Cadı ağacı

süre: 25'

dansçılar: Erdem Gündüz, Su Güneş Mıhladız

koreografi: Erdem Gündüz

dramaturgi: Duygu Seda Tomru 

şiir:Edip Cansever

müzik: yo-yo ma, alva noto, lir tiyatrosu, philip glass

 
 


\"\"

CADI AĞACI

Heykel ve beden arasındaki boşlukta araştırılabilecek çok şey var. Hareket eden heykellerden kuklalara, kuklalardan insan bedenine, oradan da simgelerin ardındaki gize ulaşılabilir. Heykel ile heykeltıraş arasındaki ve dansçı ile koreograf arasındaki ilişki irdelenebilir.  Heykeltıraş mı dansçıdan, koreograf mı heykelden etkileniyor incelenebilir. Hareket analizi ile heykel analizi arasındaki bilinçlilik durumu araştırılabilir. Hangi dinamikler yaratıma etkide bulunur, hareket çıkarma ve heykele biçim verme nasıl gerçekleşir... gibi bir çok başlıktan bahsederken, sadece bir anlatım düzlemini seyircinin odağına koyuyor olacağız. Bu odağı, üretim sürecini de betimleyen Edip Cansever'in "Cadı ağacı" şiirinden parçalarla destekleyeceğiz.  

 

eser adı: Cadı ağacı

süre: 30'

dansçılar: Erdem Gündüz, Su Güneş Mıhladız

koreografi: Erdem Gündüz

dramaturgi: Duygu Seda Tomru 

şiir:Edip Cansever

müzik: yo-yo ma, alva noto, lir tiyatrosu, philip glass

Mybilet uzerinden bilet almak icin linki tıklayınız.


http://www.mybilet.com/eventinfo.php?eventid=9802


BIRAKMA UZERINE


Modern dansin 'Release' teknigini kullanarak, genel anlamiyla gunluk hayatin stresini, is hayatinda yasadiginiz gerginlikleri, bedeninizin gereksiz kasilma ve gerilmelerini serbest birakmaya calisacagiz. Bedeninizi yeniden dinlemenizi saglayarak, bedeninizin varligini ve bütünlügünüzü fark ettirecek bir calisma disiplinine sizi davet ediyoruz…


Duragan hareketlerle baslayan bu çalisma disiplininde, bedeninizi fark etmenin akabinde rahat birakabilme, bunun yani sira guclendirme ve kendinize farkli bir enerji kazandirabilme hedefleniyor. Modern dans bu noktada amacimiz degil, aracimiz olarak devrede olacaktir.OZELLIKLE IS HAYATININ DETAYLARI ARASINDA YITIP GITMIS, BEDENINI UZUN SUREDIR UNUTMUS, HERKES ICIN:
TEKRAR BEDENIMIZI GERI KAZANALIM... ADIM ADIM, MINIK MINIK UZAYALIM, GUCLENELIM, HAREKETLENELIM.

EGITMEN: ERDEM GUNDUZ, Ankara, 1979
Ege Universitesi Tiyatro Toplulugu'nda oyunculuk egitimi aldi. E.U.M.D.T. ile dans etti. Ege Universitesi Dans Tiyatrosu Toplulugu’nun kurucusu olup, bu toplulugu iki sene calistirdi. 
Yildiz Teknik Universitesi Modern Dans Programi'ndan 2007 yilinda mezun oldu.
I.B.B.C.R.R. Dans Tiyatrosu ve Istanbul Dans Tiyatrosu topluluklarinda dans etti. Bu topluluklarla yurt icinde ve yurt disinda temsiller verdi.
The John Kennedy Center Gosteri Sanatlari Sanatci Degisim Programi ile Washington ve Newyork'ta egitim aldi. 
Halen Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi Sahne Sanatlari Anasanat Dalinda yuksek lisans yapmaktadir.Yer: ATOLYEDANS 
Adres: MECLIS-I MEBUSAN CAD. 157/2 FINDIKLI (AKUSTIK PIYANO USTU) 
Sehir:ISTANBUL

HER PAZARTESİ SAAT: 16.00 - 17.30
HER PAZARTESİ SAAT: 17:50 - 19.20

AYLIK: 120 YTL

Iletisim Telefonu: 05553626375

Email: atolyedans@atolyedans.com
artakalan@gmail.com


Ekim ayından itibaren her Pazartesi Atolyedans'ta saat 18:00 - 19:30 bırakma üzerine adlı dans dersi 

BIRAKMA ÜZERİNE:

 

Modern dansın ‘Release’ tekniğini kullanarak, genel anlamıyla günlük hayatın stresini, iş hayatında yaşadığınız gerginlikleri, bedeninizin gereksiz kasılma ve gerilmelerini serbest bırakma; bedeninizi yeniden dinlemenizi sağlayarak, bedeninizin varlığını ve bütünlüğünüfark ettirecek bir çalışma disiplini…

 

Durağan hareketlerle başlayan bu çalışma disiplininde, bedeninizi fark etmenin akabinde rahat bırakabilme, yanı sıra güçlendirme ve kendinize farklı bir enerji kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Modern dans bu noktada sizin amacınız değil, aracınız olarak devrede olacaktır…

www.atolyedans.com Daha fazla bilgi için tıklayınız:

CATI dans studyoda gec aksam temsili
izaman2.0

ÇATI (CONTEMPORARY DANCE ARTISTS ASSOCIATION) DANCE STUDIO hosts OPEN REHEARSAL

 

http://www.catidans.org

 

Address: Sadri Alisik Sokak, No:33 B Blok, Daire:4. Beyoglu / İstanbul

 

Date and Time: September 18th 2010, 22.30

 

Registration restricted to 35 people.

 

Performance no: 3

izaman 2.0

http://www.erdemgunduz.org/

Performance/ Choreography: Erdem Gunduz

Music: Arvo Part

Duration: 12 minutes

 

Time is movement and It changes since it causes and creates alteration.

In this performance it is explicated the relation between time both with movement and change how perceived by memory and soul.

 

People’s life includes chronological, physiological and psychological time.

Physiological time (biological time) occurs in a physical manner. On the contrary of this, chronological time is lived in a historical manner. However, psychological time refers to movements of ideas/thoughts.

Ideas/thoughts create memory and memory originates accumulated past experiences. Thoughts act from the past, to now and future. In this context, people live in psychological time. (E. Sener,2005).

When we look at the relation between dance and time, the observation is deceleration in movement is opposite with acceleration in memory. In this circumstances dance converts linear time.

Although dance is in balance between mind/memory, body and soul, memory perceives and lives chronological and psychological time. Body perceives and lives physiological time (biological time). in that case soul perceives metaphysical time.

In this performance it is explicated that relation between time both with movement and change how perceived by memory and soul.

 

izaman2.0
Zaman, hareket ve degisimdir, çünkü zaman, degisim yaratir.
Insan yasami kronolojik, psikolojik ve fizyolojik zamani içerir. Fizyolojik zaman (biyolojik zaman) bedensel olarak yasanan zamandir. Bunun aksine kronolojik zaman tarihsel olarak yasanan zamandir. Psikolojik zaman ise düsüncenin hareketidir. Düsünce hafizayi yaratir, hafiza ise birikmis geçmis deneyimi. Düsunce geçmisten simdiye ve gelecege hareket eder. Bu baglamda insanlar psikolojik zamanda yasar (E. Sener,2005).
Dansin zaman ile iliskisine baktigimizda, hareketteki yavaslamanin bellekteki hizlanmayla ters orantili olusunu, dansin zamanin çizgiselligini donüstürdügünü gözlemleriz.
Dans zihin, beden ve ruh üçlemesi arasinda dengelenirken, zihin psikolojik ve kronolojik zamani, beden fizyolojik zamani (biyolojik zamani), ruh ise metafiziksel zamani algilar ve yasar.
Bu eserde zamanin, hareket ve degisim ile iliskisinin, zihin ve beden tarafindan nasil algilandigi irdelenir.
 
LE CORPS  "Vücut "
22 Aralık 2009 Salı Günü, İstanbul Fransız Kültür Merkezinde saat: 20:00'de

 Sanat Danışmanı: Ayça Gülçin Ülgen
 Koreograf/ Yöneten/ Video: Erdem Gündüz
 Dansçılar: Seyhan Baysoy, Canan Yücel, Erdem Gündüz
 Müzik: Clint Mansell, Alva Noto, Arvo Part,
 Dramaturji: Duygu Seda Tomru, Suzan Mıhladız
  Işık: Ulaş Yatkın
 Süre: 25 dk
Le Corps
Cette choregraphie cree un espace libre pour permettre au danseur de dire, sur scene,
sa singularite. En mettant l'accent sur son parcours personnel, elle temoigne de la vie,
met en  question l'existence, et parle de corps etherque, de pantheisme et de guerison.
Le spectateur construit sa propre atmosphere a partir de ces propositions. Le danseur
semble se promener dans la peau d'un autre pour revenir finalement dans son propre
corps.

Vücut
Dansçının birey olarak sahnede olması için özgür bir alan yaratan koreografi bireysel
yaşam sürecine dikkati çekerek yaşama tanık olma, hayatın sorgulanışı, eterik beden,
vahdet-i vücud ve iyileşme dönemlerini içermektedir. Birey bu kavramlarla kendi
atmosferini yaratır ve şekillendirir. Bireyin iz düşümü olan dansçı, sanki başka bir bedende
gezinir. Bir yerden başka bir yere savrulur, bir bedenden başka bir bedene geçer. Bu devinim
öz bedende sonlanır.


Biletler: Gösteriden 1 saat önce satışa sunulacaktır. 
Tam: 10TL
Not: muzik ve sahne sanatlari ogrencileri ve devlet konservatuar ogrencilerine 5 TL

****************************************************************************************************
VÜCUT

Somatik bedensel algılama bilinçsizce ortaya çıkan,  tamamen alt-benlikle
 ilgili  bir işlevdir. Bu baglamda; vucut genelinde bulunan fizyolojik
 algılayıcılardan üretilen, vücut duruşu ve uzuv pozisyonu ile ilgili olan
 bilgi, algılanır(Sherrington,1953). Kişinin beden farkındalığı; bilinçli
 olarak  belirli bir zaman diliminde yapılan, uzuvlarının evrendeki
 hareketidir(Johnstone,1998). Bu nedenle; bedensel farkındalık , bilinçsiz
 bilgi veya bilinçli farkındalığın bir formu olarak iki anlama da gelebilir.
 Bu temellere dayanarak eserde, bedensel bilgi ve bedensel farkındalığın
 ayrımı  ele alınır. Dolayısıyla eser, seyircinin algısına bağlı olarak
 değişik anlamlar kazanır.


 Sanat Danışmanı: Ayça Gülçin Ülgen
 Koreograf/ Yöneten/ Video: Erdem Gündüz
 Dansçılar: Seyhan Baysoy, Canan Yücel, Erdem Gündüz
 Müzik: Clint Mansell, Alva Noto, Arvo Part,
 Dramaturji: Duygu Seda Tomru, Suzan Mıhladız
******************************************************************************************************